"Nie je všetko o diéte. Ide predsa o zdravý životný štýl."


BMI je skratkou pre Body Mass Index, a predstavuje číslo, ktoré sa vypočíta prostredníctvom vašej telesnej váhy a výšky. Určuje pomer tuku vo vašom tele a je považovaný za spoľahlivý ukazovateľ telesnej nadváhy pre väčšinu ľudí. Samozrejme, BMI nemeria telesný tuk priamo, no výskumy  dokazujú, že BMI koreluje s priamymi opatreniami telesného tuku. Preto možno tento ukazovateľ považovať za alternatívu pre priame opatrenia telesného tuku, a okrem toho, že nestojí nič, je dostupnou a jednoducho vykonávanou metódou skríningu pre váhové kategórie, ktoré môžu viesť k zdravotným problémom.


Ako sa BMI používa?

Používa sa ako nástroj na identifikáciu možných problémov hmotnosti pre dospelých. Avšak, BMI nie je diagnostický nástroj, a aby bolo možné zistiť či nadváha vypočítaná prostredníctvom BMI kalkulačky je zdravotným rizikom, mali by ste navštíviť špecialistu, ktorý vykoná ďalšie potrebné opatrenia.


Ako sa BMI index používa a čo to je


Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb používa na meranie nadváhy a obezity BMI

Výpočet prostredníctvom BMI indexu je jedným z najlepších ukazovateľov pre hodnotenie nadváhy a obezity populácie. Pretože výpočet vyžaduje len telesnú výšku a hmotnosť, je lacný a ľahko použiteľný pre lekára a širokú verejnosť. Použitie BMI umožňuje verejnosti porovnávať ich vlastný status hmotnosti s ostatnými. 

 

Aké s iné spôsoby merania nadváhy a obezity?

Najčastejším spôsobom merania nadváhy či obezity je bezplatná BMI kalkulačka, ktorú využívajú aj Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb. Existujú však aj iné spôsoby, ako napríklad meranie hrúbky kožných rias, podvodné váženie, bioelektrická impedancia, dual-energy rontgen absorpcie (DXA) a riadenie izotopov. Tieto metódy nie sú však natoľko dostupné, väčšinou sú nákladné a je potrebné ich vykonávať vysokokvalifikovanými pracovníkmi. Okrem toho, mnoho z týchto spôsobov môže byť ťažké štandardizovať cez pozorovateľa alebo prostredníctvom mechanizmov, ktoré komplikujú porovnávanie jednotlivých štúdií a období.


Ako sa BMI vypočíta a interpretuje?

Spôsob, ktorým sa BMI vypočítava je vhodný pre dospelých aj deti. Najčastejšie sa využíva BMI kalkulačka, do ktorej zadáte požadované údaje, a tá následne vyráta vaše BMI. Výpočet vychádza z nasledujúcich vzorcov:

 

Merateľné jednotky

Vzorec a výpočet


Kilogramy a výška udávaná v metroch alebo centimetroch

Vzorec:  váha (kg)/ [výška (m)]2

Hmotnosť v kilogramoch je predelená výškou v metroch na druhú.

Príklad: Hmotnosť= 68 kg, výška= 165 cm (1,65m) Výpočet: 68÷(1,65)2= 24,98

 

Ak si chcete svoje BMI vyrátať, vyskúšajte našu BMI kalkulačku.

 

Interpretácia:


Pre dospelých a starších nad 20 rokov je BMI interpretované prostredníctvom štandardizovaných váhových kategórií, ktoré sú rovnaké pre mužov aj ženy.

 

Štandardné váhové kategórie podľa BMI rozsahov pre dospelých:

 

   Výsledok podľa BMI:   

Status:

Pod 18,5

Podváha

18,5 až 24.9

  Normálna váha  

25,0 až 29,9

Nadváha

30,0 a viac

Obezita

 

 

Ako spoľahlivé sú výsledky BMI ako ukazovateľ nadváhy?

Vzťah (korelácia) medzi číslom BMI a telesnou nadváhou je pomerne silný. Avšak, korelácia sa líši podľa  pohlavia, rasy a veku. Tieto zmeny zahŕňajú nasledovné príklady:

 

• Pri rovnakom BMI majú ženy tendenciu mať viac telesného tuku ako muži.
• Pri rovnakom BMI majú starší ľudia priemerne väčšiu tendenciu mať viac telesného tuku ako mladší dospelí.
Športovci a často trénujúci atléti môžu mať vysoké hodnoty BMI skôr z dôvodu zvýšenej svalnatosti, než kvôli zvýšenému telesnému tuku v tele

 

Ako sa BMI index používa a čo to je BMI kalkulačka

 

Je tiež dôležité mať na pamäti, že BMI je len jedným z faktorov vzťahujúci sa k riziku ochorenia. Odporúča sa však hľadať aj iné indikátory nadváhy či obezity, ako je napríklad obvod pása, pretože brušný tuk je prvým predikátorom rizika ochorení spojených s obezitou. Ďalšími ukazovateľmi môžu byť vysoký krvný tlak alebo fyzická nečinnosť.

 

Je športovec s BMI nad 25 obézny?

Podľa stavu hmotnosti a určených BMI kategórií by niekto s indexom 25,0 do 30,0 mohol byť klasifikovaný ako obézny. Dôležité je však myslieť na to, že BMI nie je priamym meradlom telesnej nadváhy, vzhľadom k tomu, že sa vypočítava z hmotnosti a výšky jedinca, no ďalšie upresňujúce údaje, ako stav alebo rozsah svalovej hmoty, sa do BMI kalkulačky nezadávajú. Aktívni športovci preto podľa indexov BMI môžu byť v rozmedzí nadváhy (25,0 – 29,9), a to však neznamená, že trpia nadmernou telesnou nadváhou.

 

BMI index porovnanie športovec atlét

 

Aké sú zdravotné dôsledky nadváhy a obezity pre dospelých?

BMI rozsahy sú založené na vzťahu medzi telesnou hmotnosťou, chorobou či smrťou. Ľudia s nadváhou alebo obezitou sú vystavení zvýšenému riziku mnohých chorôb a zdravotných problémov, vrátane nasledujúcich:

 

- vysoký tlak,
- zvýšený cholesterol/ hladina triglyceridov,
- diabetes typu 2.
- ischemická choroba srdca,
- mŕtvica,
- ochorenie žlčníka,
- artróza,
- spánkové a dýchacie ťažkosti,
- niektoré druhy rakoviny.

 

Je BMI možné interpretovať rovnakým spôsobom pre deti a mládež?

Aj napriek tomu, že sa BMI vypočítava rovnako pre všetkých, dôležitý je rozdiel v interpretácií výsledkov u detí a mladistvých. Rozlišuje sa tu vek a pohlavie dieťaťa, a zohľadňujú sa tu tieto rozdiely:


• množstvo telesného tuku sa mení s vekom,
• množstvo telesného tuku sa líši medzi chlapcami a dievčatami.

 

Tieto rozdiely umožňujú prehľad čísel BMI do percentilu podľa veku a pohlavia dieťaťa. U dospelých sa BMI interpretuje na základe určených kategórií, ktoré nebývajú závislé od pohlavia či veku.

 

Zdroj: Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults