Zoznam cvikov: Svaly chrbta

V druhej časti našej série článkov s názvom "Zoznam cvikov", sa zameriame na svalovú partiu- svaly chrbta. Tak ako aj v predošlom článku, ku každému cviku sme priložili ilustračné video, aby sme vás oslobodili od zdĺhavého gúglenia. 

 Svaly chrbta slovník cvikov

 

Svaly chrbta

Chrbát  je najkompletnejšia absolútna svalová partia, ktorá zabezpečuje „veľkú postavu“. Svaly chrbta sú zložitou svalovou skupinou, a preto je potrebné venovať jej čo najviac času. Pred každým cvičením si svaly chrbta poriadne rozcvičte, ponaťahujte a prekrvte ich.

 

Barbell rows: krčenie ramien s veľkou obojručnou činkou 


T-bar rows: príťahy špeciálne upravenej obojručnej činky 

 

One-arm dumbell rows: príťahy v predklone jednoručnej činky 

Seated cable rows: príťahy v sede cez spodnú kladku k pásu


 

 

Deadlifts: predklony a vzpriamovanie s činkou tzv. mrtvý ťah


 

 

 

Chins pronation: zhyby na hrazde nadhmatom 

 

Lat machine pulldowns pronated grip: príťahy v sede cez hornú kladku nadhmatom 

 

Front rope pull-down: príťahy v sede cez hornú kladku k prsiam


 

 


Lat pulldown supinated grip: príťahy v sede cez hornú kladku k hrudníku podhmatom


 

 

 


Prone row: príťahy v ľahu na bruchu na lavičke


 

 


One-arm cable rows: príťahy v predklone jednoručne cez spodnú kladku

Dumbell shrugs: dvíhanie nôh v ľahu na bruchu alebo dvíhanie trupu na extenznej lavičke, dvíhanie pliec s jednoručnými činkami


 

 


Pullups: zhyby 


V bar pulldowns: sťahovanie hornej kladky s V držiakom


 

 


Wide grip pulldowns: sťahovanie hornej kladky širokým úchopom


 


Reverse grip bent over rows: príťahy veľkej činky v predklone podťahom 

 


Smith machine rows: príťahy na smithovom stroji 


Smith machine good mornings: predklony s činkou za hlavou na smithovom stroji


 

 


Barbell or Dumbbell good mornings: predklony s jednoručnými alebo obojručnými činkami 

 

Barbell deadlift: mŕtvy ťah s veľkou činkou 

 

Sumo deadlift: mŕtvy ťah sumo štýlom 

 

Dimel deadlift:  Dimelov mŕtvy ťah


 

 

Rack pulls: mŕtvy ťah zo stojanu väčšinou z úrovne tesne pod kolenami