Čo robiť s natiahnutým alebo natrhnutým svalom a ako ich rozlíšiť?

Čo robiť s natiahnutým alebo natrhnutým svalom a ako ich rozlíšiť?

Po dlhom čase si idete s kamarátmi zahrať basket. Nechcete sa zdržiavať rozcvičkou, ktorá je predsa zbytočná a pustíte sa hneď do hry. Od začiatku diktuje tempo hry veľká motivácia a túžba ukázať ostatným, kto je na ihrisku najlepší. Zrazu ukoristíte loptu, driblujete, všetkým sa uhýbate, chystáte sa na výskok a zavesenie v štýle Michaela Jordana, no pri výskoku cítite ostrú bolesť v lýtku.

Namiesto odskočenia o ďalšie dva body dosadáte na zem a chytáte sa za boľavý sval. Premýšľate, či je to len natiahnuté, natrhnuté alebo dokonca pretrhnuté. Ako v takej situácii postupovať? V článku sa dozviete, čo robiť pri poranení svalu, aby ste sa vrátili rýchlo do hry, ako rozlíšiť, či je sval len natiahnutý alebo dokonca natrhnutý a či je na zranenie vhodné použiť studený obklad.

Ako vznikne poškodenie svalu?

S rôznymi druhmi poranenia sa profesionálni aj rekreační športovci, žiaľ, stretávajú často. Možno ste už sami zažili nepríjemné natiahnutie alebo dokonca bolestivé natrhnutie svalu. K takému zraneniu môže dôjsť v zlomku sekundy a nemusí sa to stať len pri športe. Vzniká totiž pri excentrickej kontrakcii, keď sa sval nadmerne predĺži. Tú používame neustále v každodennom živote napríklad, keď niečo niekam kladieme. Alebo si ju môžete predstaviť pri bicepsovom zdvihu pri pohybe nadol. Keď je sval pri kontrakcii vystavený nadmernému napätiu alebo sile, môže dôjsť k poškodeniu jeho vláken. [1]

K tomu dôjde na základe:

 • Akútnej záťaže – rýchly nečakaný pohyb napr. pri šprinte, hraní basketbalu či futbalu alebo dobiehaní odchádzajúceho autobusu.
 • Dlhodobej záťaže – sval sa dlhodobo preťažuje, napr. vykonávaním rovnakého pohybu stále dookola, typicky pri hraní tenisu alebo golfu. [2]
Ako dôjde k poškodeniu svalu?

Je sval natiahnutý alebo natrhnutý? Ako to rozlíšiť?

Zranenie svalov sa rozdeľuje do troch skupín podľa ich závažnosti. Presnú diagnostiku vám urobí lekár na základe kompletného vyšetrenia, avšak podľa niektorých príznakov môžete sami odhadnúť, aké vážne je poškodenie. 

1. Mierne poškodenie – natiahnutý sval

Cítite náhlu bolesť a napätie vo svale? Zároveň nepozorujete žiadny opuch, stratu sily a pohyblivosti v končatine? Tak máte pravdepodobne len natiahnutý sval, pri ktorom dochádza k ľahkému poškodeniu svalových vláken. Nejde o nič vážne, ale pokiaľ by ste v športovej aktivite pokračovali, mohli by ste si zranenie výrazne zhoršiť. [3–5]

Po vzniku natiahnutia môžete ešte niekoľko dní cítiť pocit ťahu, tlaku a vyššieho svalového napätia. To by malo bez liečby vymiznúť približne za 5 – 7 dní. To je samozrejme veľmi individuálne a návrat k plnému športovému zaťaženiu záleží najmä na rozsahu poškodenia svalu, s čím sa môže predĺžiť doba liečby aj na niekoľko týždňov (typicky 1 – 3 týždne). Až po ustúpení príznakov je vhodné s opatrnosťou začať zase sval namáhať.  [3–5]

2. Stredne ťažké poškodenie – čiastočne natrhnutý sval

Pozorujete v mieste poranenia modriny, ľahký opuch a cítite intenzívnu bolesť? Skúsenejší športovci, ktorých trápi svalové zranenie pomerne často, uvádzajú, že pri natrhnutí svalu cítia ostré pichnutie v mieste poranenia a podľa toho celkom spoľahlivo zistia, čo sa im stalo. Medzi ďalšie príznaky natrhnutého svalu patrí znížená svalová sila. [3–5]

Pri ostrom pichnutí vo svale pravdepodobne dôjde k poruche niekoľkých svalových vláken a čiastočne natrhnutému svalu. V danom momente nie je vhodné sval ďalej namáhať. Také zranenie sa lieči asi 2 – 3 týždne, niekedy aj podstatne dlhšie vzhľadom na rozsah poškodenia. Vo väčšine prípadov je po mesiaci možné pomaly začať s postupným zaťažovaním svalu. [3–5]

Je ten sval natiahnutý alebo natrhnutý?

3. Ťažké poškodenie – natrhnutý, až pretrhnutý sval 

V kritickom momente ste možno počuli a cítili samotné prasknutie svalových vláken. Vo svale cítite prudkú bolesť, stuhnutie a nemožnosť pohybu? V mieste poranenia pozorujete výrazný opuch a modriny? Keď sa dotknete poraneného svalu, cítite neobvyklé nerovnosti a je podivne stiahnutý. [3–5]

Je možné, že ho máte natrhnutý alebo dokonca pretrhnutý v celom jeho rozsahu. V okamihu vzniku zranenia sval ihneď prestaňte namáhať a čo najskôr vyhľadajte lekársku pomoc. Hojenie trvá typicky 4 – 6 týždňov a rehabilitácia 3 – 6 mesiacov s tým, že bolesť môže v mieste svalu pretrvávať aj dlhšie. Uvedené časové rozpätia sú opäť orientačné, pri kompletnej ruptúre svalu si môže liečba vyžiadať viac času. [3–5]

Mohli by vás zaujímať tieto produkty:

Prvá pomoc alebo čo robiť v momente poranenia svalu

V prípade akéhokoľvek zranenia svalu ihneď obmedzte aktivitu, pri ktorej ho namáhate. Zabránite tak vzniku ďalšieho zranenia alebo zhoršenia toho, čo už máte. Pri postupe prvej pomoci záleží na závažnosti poranenia.

Typicky sa pri akútnom poranení pohybového ústrojenstva odporúča:

 • pokoj – poranenú končatinu ďalej nezaťažovať,
 • poranený sval obviazať elastickým obväzom,
 • poranenú končatinu zdvihnúť do vyššej pozície (nad úroveň srdca) – napr. ľahnúť si na chrbát a nohu oprieť o stenu,
 • v závislosti od vážnosti zranenia sa odporúča postihnuté miesto obaliť ľadom. [6]

Ak máte príznaky natrhnutia svalu, ako sú modriny v mieste poranenia, opuch a neprirodzené stiahnutie svalu, odporúčame čo najskôr vyhľadať lekára. Ten vás komplexne vyšetrí a navrhne vhodný postup liečby. V niektorých prípadoch kompletných svalových ruptúr (pretrhnutí) je nutná okamžitá operácia, ktorá môže zabrániť trvalému poškodeniu svalu.

Aká je prvá pomoc pri natiahnutom alebo natrhnutom svale?

Mám alebo nemám na končatinu použiť ľad?

Pri vzniku športového úrazu je bežné miesto zranenia hneď chladiť ľadom alebo čímkoľvek, čo sa nájde v mrazničke či chladničke. Tento postup má väčšina ľudí silne zakorenený a pravdepodobne málokto pochybuje o jeho vhodnosti. Po priložení mrazenej zeleniny na postihnuté miesto možno nachvíľu ucítite úľavu od bolesti. Nie je však zaručené, že vám to pomôže urýchliť regeneráciu. [7–8]

V tomto smere sa názory líšia a podľa niektorých odborníkov na svalové zranenia v športe môže ľadovanie negatívne ovplyvniť prirodzené regeneračné procesy organizmu. Rozhodnutie, či poranený sval ľadovať alebo nie, záleží skôr na tom, či vám to prospieva a máte s tým dobrú skúsenosť. Najmä v ťažších prípadoch, keď je bolesť naozaj intenzívna, vám ľad môže pomôcť prekonať veľmi nepríjemné pocity. [7–8]

Pri chladení športového zranenia sa bežne používa ľad, chladivé vrecká alebo studená voda. Podľa niektorých výskumov má prerušované chladenie pozitívne účinky najmä prvých 48 hodín po vzniku zranenia. Dochádza pri ňom k stiahnutiu ciev v mieste poranenia, zmenšeniu opuchu, zníženiu bolesti a zápalu. Ľad by sa nemal prikladať priamo na pokožku, ale zabaliť napríklad do uteráka. Aplikácia chladu je vhodná iba na miesto, kde je koža neporušená. [9]

Čo robiť pri poranení svalu?

Mal by sa potlačiť zápal v tele pri zranení?

V minulosti sa verilo, že zápal, ktorý vzniká pri zranení, je nepriateľ, proti ktorému je nutné použiť všetky dostupné zbrane (ľad, protizápalové lieky). Nové poznatky však ukazujú, že by sme so zápalom mohli uzavrieť prímerie. Jeho prítomnosť je síce na chvíľu nepríjemná (opuch, bolesť), ale v konečnom dôsledku vám pomôže. Je dôležitý pre naštartovanie procesov hojenia. Samozrejme v niektorých prípadoch, keď zápal v tele pretrváva dlhšie, ako by mal a bolesť je neznesiteľná, môžu sa využiť lieky či chladenie. [10–11]

Po úraze by ste mali končatinu čo najviac šetriť. Alebo nie? 

V prvých dňoch po úraze sa snažte veľmi nezaťažovať poranený sval. Obdobie, keď ho budete môcť opäť viac namáhať, sa líši podľa závažnosti poranenia a odporúčania vášho lekára. Podľa aktuálnych poznatkov je vo väčšine prípadov možné začať s rehabilitáciou už 3. deň po úraze alebo operácii. Avšak záleží na miere poškodenia.

Skorá a optimálna záťaž po úraze totiž môže pomôcť v celkovej liečbe zranenia a urýchliť návrat normálnej funkcie svalu. Lekár vám zvyčajne odporučí konkrétne cvičenie. Ideálne vyhľadajte fyzioterapeuta, ktorý vám pomôže s rehabilitačným plánom a návratom po zranení. [12]

Výhody skorého vhodne rozvrhnutého precvičovania zraneného svalu:

 • zvýšený prietok krvi a lymfy, ktoré podporujú procesy hojenia,
 • vyvíjaný tlak stimuluje regeneráciu svalového tkaniva,
 • zachováva sa prirodzená schopnosť koordinácie pohybu,
 • udržuje sa rozsah pohybu v kĺboch zranenej ruky alebo nohy,
 • rýchlejšie zotavenie a návrat k bežným aktivitám. [13]
Rehabilitácia po zranení svalu

Aké sú rizikové faktory vzniku zranenia svalu?

Svoj podiel na vzniku úrazu môže mať vek, fyzická kondícia, svalová sila, dysbalancia či história úrazov. Športovci, ktorí už mali v minulosti zranenie pohybového ústrojenstva, majú v budúcnosti vyššie riziko, že sa to u nich bude opakovať. Môžete to pozorovať napríklad u profesionálnych športovcov, ktorí sa v celej kariére stále dookola liečia s podobným typom zranenia. [14–15]

Sval sa dokáže sám zregenerovať, ale novovzniknuté tkanivo nie je totožné s tým pôvodným. Drobné trhliny sa liečia približne 1 – 2 týždne, tie rozsiahlejšie potrebujú na zacelenie aj niekoľko mesiacov. Pri hojení svalu vzniká väzivová jazva, ktorá má menšiu pružnosť a schopnosť kontrakcie, a to sa môže v budúcnosti prejaviť vo forme opakovaných zranení. Časté a neliečené trhliny svalových vláken sa premieňajú na väzivo, ktoré negatívne ovplyvňuje funkciu svalu. [16–18]

V ktorých športoch dochádza častejšie k poraneniu svalov?

 • Kontaktné tímové športy, ako je futbal, hokej alebo rugby.
 • Športy, pri ktorých sa často skáče, napríklad basketbal alebo volejbal.
 • Gymnastika, tenis a golf – sú náročné na kĺbovú mobilitu.
 • Atletika – najmä rýchlostné disciplíny a skoky.
 • Beh, cyklistika, triatlon a ďalšie vytrvalostné športy – riziko pretrénovania a únavových zranení. [19]
Rizikové športy pre poranenie svalu

Tieto 4 scenáre najčastejšie vedú k poraneniu svalu. Ako tomu predísť?

Pri športových aktivitách je dôležitá prevencia zranenia. Každý by mal svoj tréningový plán prispôsobiť svojej fyzickej kondícii a aktuálnemu zdravotnému stavu. Keď cítite nadmernú únavu a vyčerpanie, radšej si zvoľte odpočinok a tréning vynechajte. Hlavne v teplých letných dňoch nezabúdajte na pitný režim, pretože hydratácia je dôležitá pre správnu funkciu celého organizmu, vrátane svalov. Takisto dbajte na dostatočný príjem energie a živín zo stravy na podporu regenerácie svalov a celkovej výkonnosti. [20]

O tom, ako sa naučiť jesť zdravo a čo všetko by mal obsahovať váš jedálniček, sa dočítate v našom článku Čo je zdravá strava a ako sa naučiť jesť zdravo?

Prečo ich zahriať a ponaťahovať pred tréningom?

1. Pred tréningom vynechávate naťahovanie a zahriatie 

Na zahriatie nie je čas, a tak rovno mierite na ťažké váhy alebo beháte za loptou a usilujete sa o prvý gól. Nedostatočné zahriatie je častou príčinou vzniku zranenia. Venujte niekoľko minút ľahkému behu, skákaniu cez švihadlo, bežeckej abecede a dostatočnej kĺbovej mobilizácii. Jednoducho telo rozhýbte, a dajte mu tak vedieť, že v ďalších minútach budete od neho chcieť intenzívnejší výkon. [21]

Viac si o zmysle zahriatia pred tréningom môžete prečítať v našom článku Rozcvička, strečing, zahrievanie a ochladzovanie – sú naozaj dôležité?

2. Máte malý rozsah pohybu v kĺboch

Možno sa veľmi nenaťahujete a celkovo je vaša flexibilita na bode mrazu. Potom si však môžete pri akomkoľvek prudšom pohybe, na ktorý nie je vaše telo zvyknuté, privodiť bolestivé poranenie svalu. Strečingu nemusíte venovať každý deň hodinu, stačí, keď sa budete snažiť cvičiť v plnom rozsahu pohybu. To znamená, že tréning v posilňovni s činkami odcvičíte v krajných polohách, kam vás jednoducho pustí rozsah kĺbov a naťahovania svalu.

Pri tom stále dbajte na technicky správne vykonávanie cviku. Vďaka tomu zlepšíte svoju flexibilitu a vaše telo bude viac pripravené na nečakané pohyby. Ideálne sú viackĺbové cviky. Medzi ne patrí napríklad drep, mŕtvy ťah, zhyb, bench press alebo výpad. [22]

Ak vás zaujíma správna technika drepu, viac sa o nej dozviete prečítaním nášho článku Drepy – správna technika, benefity a variácie.

Nadmerná záťaž môže spôsobiť zranenie

3. Cvičíte s nadmernou záťažou

Túžite po obrovských svaloch a sile na úrovni Hulka a pri každom tréningu veľmi neriešite techniku a rovno dvíhate maximálky? To sa vám môže vypomstiť. Hrozí vám totiž svalové zranenie, pre ktoré sa nebudete môcť vrátiť k bežnému tréningu možno aj niekoľko týždňov.

Záťaž radšej zvyšujte postupne a myslite na to, že navrch by ste mali mať vy, nie činka. Dbajte na správnu techniku cviku, nechajte si pokojne poradiť od skúseného trénera, ktorý vám pomôže s technikou a dobre nastaveným plánom pre rozvoj sily. [23]

4. Ste dlhodobo pretrénovaní

Ak sa chcete zlepšovať, nezabúdajte na dostatočnú regeneráciu a odpočinok. Len vďaka tomu budete zvládať zvyšujúcu sa záťaž, ktorá je nutná na zlepšovanie výkonu. Pretrénovanie môže viesť k množstvu fyzických aj psychických problémov. Tiež patrí medzi časté príčiny športových úrazov. Ak cítite dlhodobú únavu, máte výkyvy nálad a bežné tréningy či iné aktivity sú pre vás omnoho náročnejšie ako predtým, pravdepodobne potrebujete zaradiť spiatočku a poriadne si oddýchnuť. [24–25]

Ak sa už dlho cítite unavení a neviete, čím to je, možno vám pomôže prečítanie nášho článku, v ktorom nájdete odpoveď na nevysvetliteľnú únavu Prečo ste stále unavení? 7 najčastejších príčin a ich riešenia.

Únava môže spôsobiť zranenie pri športe

Čo si z toho vziať?

Pri rýchlom pohybe, výskoku alebo zdvihnutí niečoho ťažkého, môže dôjsť k natiahnutiu či natrhnutiu svalu. V tom momente je dôležité zostať v pokoji, prestať cvičiť alebo behať. V prípade čiastočného alebo úplného pretrhnutia svalu sa odporúča vyhľadať lekársku pomoc. Pri liečbe hrá významnú úlohu včasná rehabilitácia, najlepšie pod dohľadom fyzioterapeuta. Liečba môže trvať niekoľko mesiacov a po návrate k bežnému športovaniu je zvýšené riziko opätovného zranenia.

Niektoré športy, ako je futbal alebo basketbal, sú pre vznik zranenia rizikovejšie než iné. Na bezpečnosť a prevenciu úrazov by však mali dbať všetci športovci. Dôležité je nevynechať zahriatie pred tréningom, vhodne rozvrhnúť tréningovú záťaž a tiež dostatočne odpočívať.

Mali ste už niekedy natiahnutý alebo natrhnutý sval? Podeľte sa o skúsenosti s jeho liečbou v komentároch. Ak sa vám článok páčil, nezabudnite ho zdieľať so svojimi priateľmi, ktorí určite ocenia tieto užitočné informácie.

Zdroje:

[1] Robi, K., Jakob, N., Matevz, K., & Matjaz, V. The Physiology of Sports Injuries and Repair Processes.– https://doi.org/10.5772/54234

[2] Physiopedia. Muscle Injuries. – https://www.physio-pedia.com/Muscle_Injuries

[3] Bupa UK. Muscle Strain: Symptoms, Causes and Treatment.

[4] Fernandes, T. L., Pedrinelli, A., & Hernandez, A. J. MUSCLE INJURY .– https://doi.org/10.1016/S2255-4971(15)30190-7

[5] Järvinen, T. A., Järvinen, M., & Kalimo, H. Regeneration of injured skeletal muscle after the injury. – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3940509/

[6] Muscle Strain: What You Need to Know About Pulled Muscles. – https://www.hss.edu/conditions_muscle-strain.asp

[7] Bodylogics. Should we ice injuries or is it past its sell by date? – https://www.bodylogics.co.uk/should-we-ice-injuries-or-is-it-past-its-sell-by-date/

[8] Academy, U. S. S. The R.I.C.E Protocol is a MYTH: A Review and Recommendations. The Sport Journal. – https://thesportjournal.org/article/the-r-i-c-e-protocol-is-a-myth-a-review-and-recommendations/

[9] The IOC Manual of Sports Injuries: An Illustrated Guide to the Management of Injuries in Physical Activity– https://www.wiley.com/en-as/The+IOC+Manual+of+Sports+Injuries%3A+An+Illustrated+Guide+to+the+Management+of+Injuries+in+Physical+Activity-p-9781118467978

[10] Dubois, B., & Esculier, J.-F. Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE. – https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-101253

[11] ScienceDaily. Icing muscle injuries may delay recovery.– https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210518114214.htm

[12] Schils, S., Turner, T., & Acvs, D. Review of Early Mobilization of Muscle, Tendon, and Ligament After Injury in Equine Rehabilitation. – https://www.researchgate.net/publication/277329816_Review_of_Early_Mobilization_of_Muscle_Tendon_and_Ligament_After_Injury_in_Equine_Rehabilitation

[13] Järvinen, T., Kääriäinen, M., Järvinen, M., & Kalimo, H. . Muscle strain injuries. – https://doi.org/10.1097/00002281-200003000-00010

[14] Green, B., Bourne, M. N., Dyk, N. van, & Pizzari, T. . Recalibrating the risk of hamstring strain injury (HSI): A 2020 systematic review and meta-analysis of risk factors for index and recurrent hamstring strain injury in sport. – https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100983

[15] Orchard, J. W., Jomaa, M. C., Orchard, J. J., Rae, K., Hoffman, D. T., Reddin, T., & Driscoll, T. Fifteen-week window for recurrent muscle strains in football: A prospective cohort of 3600 muscle strains over 23 years in professional Australian rules football. – https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100755

[16] Gardner, T., Kenter, K., & Li, Y. . Fibrosis following Acute Skeletal Muscle Injury: Mitigation and Reversal Potential in the Clinic. – https://doi.org/10.1155/2020/7059057

[17] Natažení, natržení, přetržení svalu. – https://www.fyzioklinika.cz/CLANKY-O-ZDRAVI/NATAZENI-NATRZENI-PRETRZENI-SVALU

[18] Dessem, D., & Lovering, R. M. Repeated Muscle Injury as a Presumptive Trigger for Chronic Masticatory Muscle Pain. – https://doi.org/10.1155/2011/647967

[19] Sprains and Strains: Difference, Symptoms, Treatment, Causes, First Aid, Prevention. EMedicineHealth. – https://www.emedicinehealth.com/sprains_and_strains/article_em.htm

[20] University of Rochester Medical Center.Preventing Sports Injuries.– https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=85&contentid=P00935

[21] Southeast Orthopedic Specialists.Do Warm-ups Prevent Sports Injuries? https://se-ortho.com/warm-ups-prevent-sports-injuries/

[22] Afonso, J., Ramirez-Campillo, R., Moscão, J., Rocha, T., Zacca, R., Martins, A., Milheiro, A. A., Ferreira, J., Sarmento, H., & Clemente, F. M. Strength Training versus Stretching for Improving Range of Motion: A Systematic Review and Meta-Analysis.– https://doi.org/10.3390/healthcare9040427

[23] Coach.Why Lifting Heavier Weights Isn’t Always Better. – https://www.coachmag.co.uk/go/7551

[24] Overtraining Syndrome. – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3435910/

[25] All About Overtraining. – https://www.trainingpeaks.com/blog/all-about-overtraining/

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *