Postup výroby proteínu Zeus, laboratórne testovania a certifikáty počas jeho výroby

Vzhľadom k fámam, ktoré blúdia internetom, sme sa rozhodli zverejniť vyjadrenie výrobcu nášho proteínu Zeus k jeho surovinám, procesu výroby, ako aj testovania a splneniu noriem Európskej únie. Vyjadrenie nám poskytla Petra Van Gucht, biochemička, ktorá sa podieľala na jeho tvorbe. 

 

Výroba proteínu Zeus

Zákazníci sú sofistikovaní, odhodlaní chrániť svoje zdravie, požadujú to najlepšie v oblasti doplnkov a výživy, a preto sa sústredíme na tieto 4 oblasti:


1. Suroviny: Použité aktívne zložky pochádzajú z amerických alebo európskych firiem. Tieto ingrediencie sú najvyššej kvality a spĺňajú štandardy EFSA pre ťažké kovy, pesticídy, hormóny, antibiotiká a mikróby. Suroviny používané pri výrobe nikdy nevyberáme podľa najnižšej ceny, ale dbáme na čistotu (predísť kontaminantom, ako sú hormóny, antibiotiká a ťažké kovy), kvalitu a využiteľnosť pre úspešný vedecký výskum.


2. Overenie efektívnosti surovín vedeckým výskumom: Pre maximálny účinok používame také suroviny a dávkovania, ktoré presne replikujú najúspešnejšie výsledky získané vedeckých štúdiami.


3. Výroba: Celý proces našej výroby je v prísnom súlade s Good Manufacturing Practice (GMP) pre oblasť výroby, balenia a skladovania. GMP, v preklade Správny postup výroby, znamená, že všetky procesy výroby musia byť v súlade s prísnymi pravidlami a smernicou s podstatne vyššími požiadavkami a štandardmi, ako sú normy DIN a ISO. Jednotlivé procesy výroby musíme vždy detailne popísať a zdokumentovať na všetkých úrovniach jednotlivých operácií. Zároveň je dané, že vždy musíme sledovať použité suroviny a vykonávané procesy. Kontrola kvality, ako neodmysliteľná súčasť GMP, musí byť efektívna, bezchybná a kompletne zdokumentovaná.


4. Bielkoviny získané zo živočíšnych zdrojov musia pochádzať z mlieka kráv kŕmených čerstvou trávou chovaných podľa pravidiel four Welfare Quality® - dobré kŕmenie, dobré ustajnenie, dobré zdravie a správny prístup podľa nariadenia Európskej komisie číslo 834/2007 (organic products). Všetky naše produkty sú vyrobené z derivátov mlieka z kráv pasúcich sa na voľných pastvách. Tieto kravy musia byť na pastve minimálne 720 hodín ročne.

 Vyjadrenie výrobcu k proteínu Zeus a jeho rozboru

 

To znamená, že:

1) Produkty sú vyrobené z vedecky testovaných surovín s vedecky overenými dávkami jednotlivých zložiek.

2) Kontrola kvality zahŕňa analýzu všetkých surovín použitých pri výrobe a všetkých šarží hotových výrobkov.

3) Suroviny sú starostlivo spracované tak, aby sa zachovala ich chemická komplexnosť, biologická hodnota a účinky.

 

Pri vývoji formulácie produktov postupujeme podľa nasledujúcich krokov:

1. Zdokumentujeme zoznam surovín a ich technický rozbor. Na základe tejto dokumentácie definujeme obsah makrozložiek a výsledkom je obsah bielkovín, sacharidov a tukov.


2. Následne porovnáme vypočítané "teoretické" zloženie a zloženie vytvorené v praxi. Vo výsledku nechávame stále 10% odchýlku, keďže príroda je nevyspytateľná. Syntetické riešenie by bolo síce stabilnejšie, ale my volíme prírodnú cestu, preto sa môžu jednotlivé šarže výrobkov mierne líšiť.


Vďaka bohatým pastvinám je použité mlieko prirodzene bohaté na aromatické zložky a endemickú mikroflóru, ktoré sa líšia v závislosti od ročného obdobia a geografickej polohy pastviny. To znamená že koncentrácia bielkoviny vo vyťaženej srvátke sa môže meniť o 5-7%. (Je to podobné ako obsah cukru v hrozne, víne, atď... myslím si, že to nie je potrebné ďalej rozoberať.) Táto odchýlka je pre nás akceptovateľná a nemyslíme si, že je kvôli nej potrebné produkt umelo obohacovať. Uprednostňujeme prirodzenú cestu pred syntetickou.


Vyjadrenie výrobcu k proteínu Zeus a jeho rozboru


3. Na testovanie nutričných hodnôt v našich produktoch využívame rôzne metódy analýzy. Nutričné hodnoty sú vypočítané na základe nutričných hodnôt sušiny použitej suroviny, ktoré neskôr znížime o podiel prírodných ochucovadiel použitých pri výrobe produktu. Priemerné nutričné hodnoty pochádzajú priamo z analýzy základnej formulácie produktu.


Vezmeme vzorku základnej neochutenej zmesi proteínov a analyzujeme 2 základné makroingrediencie. Tretia je kalkulovaná z výsledkov dvoch analyzovaných, vďaka čomu získame najpresnejšiu reprezentatívnu vzorku, keďže získať reprezentatívnu vzorku s už pridaným 3%-ným ochutením je takmer nemožné. Niekde sa chrumkavé kúsky čokoládových tyčiniek použité pri tomto produkte môžu vyskytovať vo väčšom množstve, niekde v menšom. Preto sa sústredíme na základnú zmes, keďže ochucovacia zmes predstavuje len 3%.


Vyjadrenie výrobcu k proteínu Zeus a jeho rozboru

 

Takže, v závislosti od konkrétnej príchute finálneho produktu sa môžu nutričné hodnoty mierne líšiť. Odchýlka podielu samotnej ochucovacej zmesi tvorenej s kúskami orieškov, sušienok alebo čokolády môže byť niekedy aj 10%. Všetky tolerancie sú v súlade s reguláciou (EU) číslo 1169/2011 a smernicami 90/496/EEC a 2002/46/EC o označovaní potravín.


4. Všetky zmesi sú následne testované na kvalitu produktu, ťažké kovy (Hg, As, Cd, Pb), pesticídy, hormóny a antibiotiká.

 

5. Vzorka z každej šarže finálneho produktu je uskladnená minimálne 3 roky po výrobe pre následnú priebežnú kontrolu kvality.

 

Pred umiestnením na trh je proteínová zmes 3-krát testovaná. Veríme, že nie je podstatný len obsah bielkoviny, ale aj obsah ostatných zložiek. Našim cieľom je dodať produkt, ktorý je skutočne prospešný zdraviu konzumenta.

 Vyjadrenie výrobcu k proteínu Zeus a jeho rozboru

 

Pár slov k rozdielom medzi proteínmi

Zmes Whey Candylicious, ktorá nesie názov Zeus, je pravý produkt bez pridaných tukov, cukrov, vyrobený z vysoko kvalitného konentrátu, izolátu a hydrolyzátu srvátky a najkvalitnejších ingrediencií.  Je to predovšetkým izolát/hydrolyzát, ktorý obsahuje prírodný L-Leucín, katalyzátor pre tvorbu ľudskej bielkoviny.


Srvátka z kráv z priemyselného chovu nemá takýto vysoký obsah prírodného L-Leucínu, a preto buduje svaly len z časti a telo zvyšok použije na doplnenie svalového glykogénu okolo orgánov. Práve v tomto je ten rozdiel. Ak sa športovec rozhodne dať si pauzu od tréningov na určité obdobie a bude naďalej užívať Zeus, jeho chudá maskularita sa zachová. Športovec, ktorý naďalej užíva srvátku z priemyselného chovu, začne naberať tuk v oblasti brucha, keďže glykogén, ktorý je uložený okolo orgánov sa začne postupne uskladňovať v podobe tuku.


Okrem toho sú naše príchute 100% prírodné výťažky a srvátka pochádza z voľne pasúcich sa kráv. To v konečnom dôsledku znamená kvalitné ingrediencie priateľské k ľudskému organizmu, predovšetkým k obličkám a pečeni. Čo je pre nás veľmi dôležité.


Vyjadrenie výrobcu k proteínu Zeus a jeho rozboru


Konzumácia Zeusu nespôsobuje akné, pretože neobsahuje žiadne hormóny ani antibiotiká. Dodáva energiu, obsahuje široké spektrum proteínov bohatých na cysteín: alpha-lactalbumín, beta-lactoglobulín, serum albumín, lactoferrín a imunoglobulíny. Tieto bielkoviny sú veľmi ľahko stráviteľné, a práve preto sú známe ako veľmi efektívne zdroje bielkovín pre športovcov. Čo je ale najdôležitejšie, tieto proteíny sú prekurzormi glutatiónu, vďaka vysokému podielu cysteínu. Medzi dvoma cysteínmi v proteíne sa môže utvoriť väzba, zvaná disulfidický mostík, ktorá stabilizuje priestorovú štruktúru daného proteínu. Cysteín pôsobí v organizme ako súčasť detoxifikačného systému. Proteíny konzumované s cisteínom s neporušeným viazaním v mostíku prežívajú trávenie a rýchlo sa dostávajú do krvného obehu, a odtiaľ priamo do svalových buniek, kde sú využité na tvorbu glutatiónu - jedinečným posilňovačom  imunitného systému organizmu.


Sme na proteín Zeus hrdí a nie je to pre nás len zmes srvátky, ktorú vyrábame, ale takisto aj konzumujeme. Stojíme si za ním na 100%. Ak by sme v proteíne chceli sľúbiť, že nebude obsahovať žiadne odchýlky, museli by sme použiť syntetické látky a kolagén. To je však v rozpore s našou firemnou filozofiou, pretože je to pre ľudský organizmus nezdravé.

 Vyjadrenie výrobcu k proteínu Zeus a jeho rozboru

 

Vyjadrenie k rozboru proteínu Zeus

Sme veľmi potešení. Konkurencia investuje peniaze, čas a pozornosť nášmu produktu. To znamená jedine to, že náš produkt získava čím ďalej, tým viac pozornosti.

 

V rozbore ktorý ste zaslali, nie je špecifikované koľko kúskov ochucovadla bolo vo vzorke. Výber správnej vzorky je najdôležitejšia súčasť celej analýzy a musí byť reprezentatívna. Buď je potrebné analyzovať celé balenie produktu, alebo dokonale oddeliť kúsky zmesi. Vždy analyzujeme čistú základnú zmes srvátky, ako je to v súlade s nariadeniami EÚ.

 Vyjadrenie výrobcu k proteínu Zeus a jeho rozboru

 

Je dôležité si uvedomiť, že existujú 3 rozmery trávenia a destilácie dusíka pre analýzu Kjeldahlovou metódou v závislosti od vybavenia. Každé jedno povoľuje operátorovi vykonať rovnaké trávenie a destiláciu dusíka chemickými procesmi, no musíme si uvedomiť, že menšie vybavenie pre túto Kjeldahlovú metódu pracuje s menšou nádobou pre analyzovanú vzorku. Presné a opakované meranie nízkej koncentrácie dusíka je často spôsobené malým objemom vzorky. Vo všeobecnosti platí, že väčší objem vzorky zvyšuje presnosť analýzy. Nakoľko si teda môžeme byť istý výsledkami rozboru?

 

Tuk bol meraný gravimetrickou metódou. Zvyčajne sa tuk determinuje plynovou chromatografiou, pretože tá poskytuje presné údaje o celkovom tuku a jednotlivých mastných kyselinách. Gravimetrickú metódu je možné použiť na rýchlu determináciu tuku, ale výsledky sú väčšinou nepresné.

 

Cukor bol počítaný kvantitatívnou analýzou. Ak bol podiel cukru vo vzorke tak vysoký, to znamená, že vzorka obsahovala nadpriemerné množstvo ochucovacej zmesi, a tým pádom nie je reprezentatívna, keďže v produkte je iba 3% podiel ochucovacej zmesi.

 

Pre nás vedcov a hrdých výrobcov tejto zmesi to znamená:

Všetci vieme, že vzorku je možné zmanipulovať. Otázkou na mieste je, že kto odobral vzorku a s akým úmyslom? Aká bola odobratá vzorka? Bola odobratá niekým, kto nemá žiaden vedľajší zámer alebo nezávislou treťou osobou? Prečo sa niekto musí zviditeľňovať očiernením toho druhého? Je jeho vlastný produkt slabý na to, aby musel na trhu skúšať takéto nečestné hry?

 Vyjadrenie výrobcu k proteínu Zeus a jeho rozboru

 

Výsledok obsahu cukru dokazuje, že vzorka nebola odobraná správne, tým pádom nebola reprezentatívna na celú zmes s len 3% obsahom ochucovacej zložky. Táto značková licencovaná ochucovacia zmes (Kinder Bueno, Oreo, Kit Kat, atď) je veľmi drahá, preto sme si istí, že jej do celkového produktu nedávame zbytočne viac ako 3%.

 

Výsledná hodnota dusíka v tejto vzorke (nereprezentatívnej) je teda nepresná. Ak vám záleží iba na čo najvyššom obsahu dusíka, zvoľte neochutený proteín, proteín zo srvátky z priemyselného chovu ochutený syntetickými ochucovadlami, alebo proteín od značiek, ktoré idú cestou obohacovania svojich proteínov lacným kolagénom (100% dusík) a inými lacnými látkami s nízkou biologickou hodnotou.

 

Naštastie, produkt ZEUS, je omnoho viac ako iba zdroj dusíka a bielkovín. Mnoho ďalších obsiahnutých zložiek v tomto produkte má pozitívny prínos pre celkové zdravie konzumenta. 

 

Vypracovala biochemička: Petra Van Gucht - master of Biochemistry Ghent University 

petra van gucht