Laické testy percentuálneho zastúpenia bielkovín v proteíne

Laických testov na predávané proteíny je na internete mnoho. Nech si už pomyslíte na akýkoľvek celosvetovo predávaný proteín, nájdete naň na internete hneď niekoľko desiatok neobjektívnych testov a rozborov. Pravdepodobne ste sa už aj stretli s tým, že vám niekto vo fitku hovoril, že Impact Whey od MyProteinu má podľa laboratórnych testov len 62%. Aj vy sami si môžete skúsiť hodiť do Google “laboratory test” + názov nejakého predávaného proteínu.

 rozbory proteínov

Rozbory celosvetovo známych proteínov z internetu

 

Tieto testy a rozbory si môžete dať spraviť veľmi jednoducho, ozaj za drobné a šíria sa internetom veľmi rýchlo. Poškodzujú dobré meno výrobcov, ktorí nedostávajú priestor na obhajobu, lebo ich obhajova nie je dostatočne šokujúca na to, aby sa rýchlo šírila. Viacero výrobcov sa už s týmito testami stretlo a muselo obhajovať pravdu dokonca až pred súdom. Tu si môžte pozrieť prípady, kedy vyhotoviteľ takéhoto testu mal odvahu isť až pred súd s firmou Muscle Pharm.

 

Tento prípad, rovnako ako mnoho iných, skončili pred súdom. Vzhľadom k tomu, že boli tieto testy nerelevantné, výhra bola jasná. Je smiešne, že sa laici pokúšajú hádať s biochemikmi a štátnymi orgánmi, ktoré tieto produkty schválili. Nemajú ani tušenia o pravidelnom kontrolovaní, archivovaní množstva vzoriek každej šarže a bezpečnostných opatreniach v potravinárskych podnikoch.

 laické testy proteínov

 

Laické testy vykonávajú súkromné firmy už od 20€ a po niekoľkých dňoch môžete držať v rukách rozbory, ktorých výsledky sú vždy šokujúce. Výsledkom je vždy to, že má proteín oveľa menej bielkovín. Prečo je to tak? Opýtali sme sa biochemikov.


Najčastejšie dôvody chybovosti týchto testov

Dusíková metóda vhodná na meranie kolagénu
Bielkoviny sú merané dusíkovou metódou je navrhnutá a vhodna iba na meranie bielkoviny pochádzajúcu z kolagénu. Ak sa jedná o bielkovinu z iného zdroja než kolagén, ktoré majú iné aminokyselinové spektrum vzniká nepresnosť. Pri tejto metóde, čím viac proteín obsahuje BCAA a Glutamínu (čo je pre cvičencov žiadúce) tým menej percent bielkovín vyjde.  

Pridané látky 
Výsledky testov skresľujú ďalšie pridané látky. Ak meráte Kjeldahlovou metódou množstvo bielkovín cez stredný koeficien je veľmi možné, že vám výjdu nasledujúce výsledky. BCAA sú 100% bielkovina ale cez Kjeldahlovú metódu pri použití stredného koeficientu je im nameraných len 60% bielkovín. Naopak aminokyseline Arginín, ktorá je tiež 100% bielkovina, by cez túto metódu mala mať nameraných približne 192% bielkovín, čo je samozrejme nesprávne. V 1g arginínu nemáte 1,92 gramu bielkovín. 

Vlhkosť
Tieto testy nezohľadňujú vlhkosť. Nemerajú percentá bielkovín v sušine, ale v danej vzorke, ktorá môže byť nasiaknutá vlhkosťou. Je to prirodzený jav po otvorení proteínu. Výrobcovia proteínov podobne ako výrobcovia mlieka, jogurtov a iných potravín, vždy udávajú množstvo bielovín v sušine.

Nereprezentatívna vzorka
Častokrát je odobratá nereprezentatívna vzorka proteínovej zmesi, ktorá obsahuje väčší podiel ochucovadla, celé kúsky čokolády, keksíkov a pod ako priemer celkového produktu.

Legislatívna odchýlka
Pri výrobe produktov dosahuje na základe rozdielnych vstupných surovín, každá šarža rôzne množstvo bielkovín. V európskej únii je povolená odchylka od 10% podľa typu potraviny. V USA sa táto odchylka pohybuje okolo 40%.  

Gravimetrická metóda merania tuku
Tuk je meraný gravimetrickou metódou. Zvyčajne sa tuk determinuje plynovou chromatografiou, pretože tá poskytuje presné údaje o celkovom tuku a jednotlivých mastných kyselinách.

 laické testy proteínov

 

Ďalších dôvody si môžte prečítať v týchto článkoch, na pochopenie nesprávnosti týchto testov:

• http://people.umass.edu/~mcclemen/581Proteins.html

• http://easacademy.org/trainer-resources/article/protein-measurement

• http://library.ndsu.edu/tools/dspace/load/?file=/repository/bitstream/handle/10365/4777/farm_34_05_01.pdf?sequence=1

• http://www.foragetesting.org/lab_procedure/sectionB/3/part3.2.htm

• http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.459.1821&rep=rep1&type=pdf

• http://seannal.com/articles/supplementation/amino-acid-spiking.php

 

Uznávaný rozbor Proteínu Zeus

Rozbor Zeusu, ktorý bol použitý pre prihlásenie potraviny ako vhodnej na predaj v EÚ bol schválený týmito inštitúciami:

- BELAC - Belgický akreditačný úrad pre uvedenie potraviny na trh EÚ, štátna inštitúcia belgickej vlády, alternatíva k slovenskému Úradu verejného zdravotníctva.

- EFSA - Europeam food safety autority - Európsky úrad pre bezpečnosť potravín je agentúra Európskej únie, ktorá poskytuje nezávislé vedecké poradenstvo

- UL (Global indipandance safety science company) - Medzinárodná nezávislá spoločnosť s vyše 100-ročnou tradíciou zameraná na kontrolu kvality potravín

- GMP (Good manufacturing practices) - medzinárodný certifikát kontroly kvality výroby

- HACCP certified - systém na predchádzanie rizika ohtozenia bezpečnosti potravín


Každá šarža (výrobná dávka) proteínu Zeus je 3-krát testovaná. Z každej šarže (výrobnej dávky) je odobraná reprezentatívna vzorka, ktorá je podľa legislatívy EÚ archivovaná minimálne 3 roky. Ak vás zaujíma výroba, laboratórne testovania a certifikáty proteínu Zeus, prečítajte si o tom.

Je zvláštne, že niektorí ľudia nerešpektujú oficiálne rozbory inštitúcií, ktoré sa tým zaoberajú a chcú na vlastnú päsť priniesť analýzu nereprezentatívnej vzorky, pomocou súkromných rozborov z pravidla na nižšej úrovni. Tieto testy sú len dezinformačná kampaň, ktorá sa ľahko šíri. Urobte si svoj názor.