Rýchla objednávka

Na oddelenie EAN použite čiarky alebo odseky.

Subor musí byť vo formáte .csv, obsahovať stĺpce "EAN" a "QTY" Stiahnite si ukážku

Vyberte súbor