Kontakt

 

Fakturačná a poštová adresa


GymBeam s.r.o.

Rastislavova 93
040 01 Košice

IČO: 46 440 224
IČ DPH: SK2023380447

 

 

Adresa odberného miesta

Južná trieda 66
040 01 Košice

gym beam košice

Prevádzková doba:

Osobný odber: Pondelok - Piatok 09:00-18:00  
  Sobota 10:00-17:00  
Automatické potrvdenie objednávky:   Pondelok - Nedeľa  00-24h  
Zákaznícky servis Pondelok - Piatok 08:00-17:00  

 


 

 

 

 

Poradenstvo, reklamácie a technická podpora 

Maroš Margicin / Roman Fabišík / Martina Kopčová
email: info@gymbeam.sk  
tel.: 02 33 057 087

Veľkoobchodný odber

Oliver Juhász
oliver@gymbeam.com

 

Sťažnosti

Dalibor Cicman
info@gymbeam.sk 

Bankové spojenie: 

Slovenská sporiteľňa, a. s.
č.ú.:      5051643180/0900
IBAN : SK7209000000005051643180
BIC    : GIBASKBX

Tatra banka, a. s.
č.ú.:      2949004568/1100
IBAN : SK6611000000002949004568
BIC    : TATRSKBX

Firma je zapísaná v OR OS Košice I Vložka číslo: 35719/V                  

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa           
tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

 

Nájdete nás na sociálnych sieťach: 

 facebook gym beam 

 instagram gym beam 

 youtube gym beam 

 g+ 

 linkedin gym beam