Kontakt

 


GymBeam s.r.o.

Južná trieda 66
040 01 Košice
IČO: 46 440 224
IČ DPH: SK2023380447

 

 

Prevádzková doba:

Osobný odber:Pondelok - Piatok09:00-18:00  
 Sobota10:00-17:00  
Automatické potrvdenie objednávky:  Pondelok - Nedela00-24h  
Zákaznícky servisPondelok - Piatok08:00-17:00  

 

gym beam košice

 

 

 

Poradenstvo, reklamácie a technická podpora

Maroš Margicin / Roman Fabišík / Rita Pandyová / Tomáš Moňok
email: info@gymbeam.sk  
tel.: 0948 413 858

Veľkoobchodný odber

Oliver Juhász
oliver@gymbeam.com
tel.: 0914 136 921

 

Sťažnosti

Dalibor Cicman
dalibor@gymbeam.com 

Bankové spojenie: 

Slovenská sporiteľňa, a. s.
č.ú.:      5051643180/0900
IBAN : SK7209000000005051643180
BIC    : GIBASKBX

Tatra banka, a. s.
č.ú.:      2949004568/1100
IBAN : SK6611000000002949004568
BIC    : TATRSKBX

Firma je zapísaná v OR OS Košice I Vložka číslo: 35719/V                  

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa           
tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

 

Nájdete nás na sociálnych sieťach: 

 facebook gym beam 

  Facebook  

 instagram gym beam 

 Instagram 

 youtube gym beam 

 Youtube 

 g+ 

 G+

 linkedin gym beam 

Linkedin