Tráviace enzýmy - ich typy, zdroje a význam pre ľudský organizmus

Tráviace enzýmy sú bielkoviny, ktoré v tele urýchľujú chemické reakcie počas spracovania potravy. Spoznajte amylázu, lipázu alebo proteázu a ich funkciu v tele.