Zoznam cvikov: Deltové svaly a trapézy

V tretej časti našej série článkov s názvom "Zoznam cvikov", sa zameriame na svalovú partiu - deltové svaly a trapézy. Tak ako aj v predošlých clánkoch, ku každému cviku sme pridali ilustračné video, aby sme vás oslobodili od zdĺhavého gúglenia. 

 

Deltové svaly  

Svalová partia deltové svaly sa podľa cvikov dá rozdeliť do štyroch menších, avšak každá z nich je rovnako dôležitá. Prednú stranu deltového svalu tvorí časť celkového objemu ramien. Táto časť sa zapája pri cvikoch ako tlaky v sede, v stoji alebo predpažovanie.

 deltové svaly cviky gymbeam zoznam cvikov

 

Jeho stredná časť tvaruje ramená do šírky. Tieto svaly sa zapájajú pri cvikoch ako rozpažovanie alebo príťahy k brade. Zadná strana deltového svalu je často pri tréningoch zanedbávaná, najmä pri tréningu ramien. Zapája sa pri rozpažovaní v predklone a čiastočne aj pri tréningu chrbta.

 

 Barbell Front Press, Barbell Military Press: tlak obojručnou činkou spredu vo vertikálnej rovine, a to v stoji (standing) alebo v sede (sitting)


 


 Barbell Press Behind Neck Sitting/ Standing: tlak obojručnou činkou spoza hlavy v sede, stoji


 
Machine Press Behind Neck: tlak spoza hlavy v sede
 Standing/ Sitting Dumbell Press: tlak s jednoručnými činkami vo zvislej rovine v stoji, v sede


 


Standing Lateral Raises, Dumbbell Side Lateral: upažovanie s jednoručnými činkami v stoji


  


 Front Dumbbell Raises: predpažovanie povyše v stoji
 Barbell Front Raise: predpažovanie s obojručnou činkou v stoji
 Sitting Rear Laterals: upažovanie s jednoručnými činkami v sede a v predklone spod stehien
Lateral Raise with Cable/ Cable Lateral: upažovanie v stoji na kladke


 


Rear Cable Lateral, Bent- Over Cable Lateral: upažovanie v predklone na kladke
 Kneeling One- Arm Cable Laterals: upažovanie jednoručne vkľaku a v predklone cez spodnú kladku
Cable Laterals Raises: zdvihy rukoväte alebo jednorúčky protismerne
 Upright Barbell Rowing: príťahy obojručnej činky v stoji k brade – vzpriamené veslovanie
One-Arm Lying Dumbbell Lateral Raise: jednoručné upažovanie s činkou v ľahu na boku na lavičke 

Bent-Over Lateral Raise/ Dumbell Bent Laterals: upažovanie s obojručnými čirkani v predkloneSingle Arm Linear Jammer: zdvihy rovnej tyče s jednou rukou 

 

 


Side Laterals to Front Raise: zdvihy jednorúčkami do strán a pred seba


 

 

Cable Lateral Raises: zdvihy rukoväte alebo jednorúčky protismerne

  Kettlebel Pirate Ships: zdvihy do boku s kettlebelom

 

 

Barbell Front Raise: predpažovanie s obojručkou činkou v stoji 

 


 


Trapézy

Ako hovorí jeden vymakaný powerlifter: „lebo ak chceš niečo dvíhať, bez nich by to tak ľahko nešlo“. Táto partia je rovnako dôležitá ako každá iná, ak chcete byť poriadny svalnáč. Mohutné trapézy vystupujúce z chrbta sú základom najmä u kulturistov.

 Trapézy cviky, zoznam cvikov gymbeam

 

Dumbbell Shrugs: krčenie, dvíhanie pliec smerom hore s malými jednoručnými činkami


 

 
Barbell Shrugs: krčenie, dvíhanie pliec smerom hore s veľkou činkou držanou pred telom
  

Clean & Jerk: nadhod (premiestnenie s výrazom)
Power Snatch: silový ťah (ťah bez hlbokého drepu, zameraný na ťahovú časť)

 


Smith Machine Shrug - zdvih obojručnej činky s príťahom ramienBarbell Shrug Behind: príťahy s veľkou činkou za chrbtomKettlebel Sumo High Pull: sumo príťahy s kettlebelom