Zoznam cvikov: Deltové svaly a trapézy

V tretej časti našej série článkov s názvom "Zoznam cvikov", sa zameriame na svalovú partiu- deltové svaly a trapézy. Tak ako aj v predošlých clánkoch, ku každému cviku sme pridali ilustračné video, aby sme vás oslobodili od zdĺhavého gúglenia. 

 

Deltové svaly  

Svalová partia deltové svaly sa podľa cvikov dá rozdeliť do štyroch menších, avšak každá z nich je rovnako dôležitá. Prednú stranu deltového svalu tvorí časť celkového objemu ramien. Táto časť sa zapája pri cvikoch ako tlaky v sede, v stoji alebo predpažovanie.

 deltové svaly cviky gymbeam zoznam cvikov

 

Jeho stredná časť tvaruje ramená do šírky. Tieto svaly sa zapájajú pri cvikoch ako rozpažovanie alebo príťahy k brade. Zadná strana deltového svalu je často pri tréningoch zanedbávaná, najmä pri tréningu ramien. Zapája sa pri rozpažovaní v predklone a čiastočne aj pri tréningu chrbta.

 

 Barbell Front Press, Barbell Military Press: v stoji (standing), v sede (sitting): tlak obojručnou činkou spredu vo vertikálnej rovine


 


 Barbell Press Behind Neck Sitting/ Standing: tlak obojručnou činkou spoza hlavy v sede, stoji 


Machine Press Behind Neck: tlak spoza hlavy v sede
 Standing/ Sitting Dumbell Press: tlak s jednoručnými činkami vo zvislej rovine v stoji, v sede 


Standing Lateral Raises, Dumbbell Side Lateral: upažovsnie s jednoručnými činkami v stoji


 


 Front Dumbbell Raises: predpažovanie povyše v stoji
 Barbell Front Raise: predpažovanie s obojručnou činkou v stoji
 Sitting Rear Laterals: upažovanie s jednoručnými činkami v sede a v predklone spod stehien
Lateral Raise with Cable/ Cable Lateral: upažovanie v stoji na kladke 


Rear Cable Lateral, Bent- Over Cable Lateral: upažovanie v predklone na kladke
 Kneeling One- Arm Cable Laterals: upažovanie jednoručne vkľaku a v predklone cez spodnú kladku
Standing Overhead Cable Laterals: príťahy rukoväte kladky protismerne obojručne sponad hlavy
 Upright Barbell Rowing: priťahy obojručnej činky v stoji k brade – vzpriamené veslovanie
One-Arm Lying Dumbbell Lateral Raise: jednoručné upažovarie s činkou v ľahu na boku na lavičke 

Bent-Over Lateral Raise/ Dumbell Bent Laterals: upažovanie s obojručnými čirkani v predklone 

Trapézy

Ako hovorí jeden vymakaný powerlifter: „lebo ak chceš niečo dvíhať, bez nich by to tak ľahko nešlo“. Táto partia je rovnako dôležitá ako každá iná, ak chcete byť poriadny svalnáč. Mohutné trapézy vystupujúce z chrbta sú základom najmä u kulturistov.

 Trapézy cviky, zoznam cvikov gymbeam

 

Dumbbell Shrugs: krčenie, dvíhanie pliec smerom hore s malými jednoručnými činkami 


Barbell Shrugs: krčenie, dvíhanie pliec smerom hore s veľkou činkou držanou pred telom 

Clean & Jerk: nadhod (premiestnenie s výrazom)
Power Snatch: silový ťah (ťah bez hlbokého drepu, zameraný na ťahovú časť)