Prečo pociťujete pulzujúcu bolesť hlavy, keď cvičíte?

Bežne vám cvičenie pomôže zamedziť bolestiam hlavy a ich intenzite, a to vďaka uvoľňovaniu endorfínov a zvyšovaniu obehu krvi v hlave. Pravidelné cvičenie zlepšuje kvalitu spánku a znižuje stres, čo sú dve najčastejšie príčiny migrén. Takže, ak zažívate bolesti hlavy počas tréningov, je pravdepodobné, že ich nezapríčiňuje práve cvičenie.

 

Čo by ste mali urobiť?

K určeniu príčiny bolesti hlavy by vašim prvým krokom mala byť návšteva lekára a vylúčenie zdravotného problému. Ak lekár povedal, že cvičiť môžete, detailnejšie by ste sa mali pozrieť na svoje stravovanie. Jete a pijete pred tréningom, aby ste predišli nízkej hladine cukru v krvi a dehydratácii?

 

Ak ste boli vyšetrený lekárom a vaša predtréningová výživa je správna, ale stále máte bolesti hlavy, možno patríte medzi 1-2% populácie, ktorá trpí bolesťami hlavy súvisiacimi s cvičením.1


Prečo pociťujete pulzujúcu bolesť hlavy, keď cvičíte?

 

Bolesti súvisiace s fyzickou aktivitou boli prvýkrát popísané v roku 1932 ako krátkodobé, aj keď niekoľko z nich trvalo aj po cvičení. Všeobecne ich môžeme rozdeliť na dve skupiny: bolesti spojené s cvičením a s indukovaným úsilím.


Bolesti hlavy spojené s cvičením

Bolesti spojené s cvičením sú vyvolané dvíhaním závažia, ktoré zahŕňajú Valsalvov manéver. 2 Valsalva manéver zapríčiňuje zvýšený tlak v hrudníku, ktorý následne rozširuje bolesť do lebečných dutín a zvyšuje tepnový tlak. Inak povedané, tlak vzniká vo vnútri vašej hlavy, čo zapríčiňuje bolesť. 3 Pozn.: Valsavov manéver môžete praktizovať tak, že si stisnete nos, zatvoríte ústa a silou akoby vydychovali vzduch.

 Prečo pociťujete pulzujúcu bolesť hlavy, keď cvičíte?

 

Vo všeobecnosti, bolesti spojené s cvičením sú častejšie u mužov (4:1) a sú charakterizované pulzujúcou bolesťou v oboch stranách hlavy a trvajú od 5 minút po 24 hodín. 4-5


Pre pacientov, ktorí sa stretávajú so symptómami bolesti hlavy spojenými s cvičením, magnetická rezonancia vždy vylučuje liebečné abnormality, lézie a vnútorné krvácanie. Liečbou môže byť obmedzovanie cvičenia, riadna rozcvička a upokojenie sa po cvičení s reguláciou krvného tlaku. Užívanie aspirínu či nesteroidných zápalových látok- antiflogistika (NSAID) hodinu pred cvičením môže tiež znížiť nával bolesti. Existujú tiež farmaceutické lieky na zníženie bolesti hlavy. 4


Úsilím indukované bolesti hlavy

Za úsilím indukované bolesti hlavy sú zodpovedné aeróbne aktivity, ako je beh či plávanie. Sú častejšie u atlétov a odlišujú sa od bolestí vyvolaných cvičením tým, že nemusia byť spojené so silou a silovým cvičením. Možnou príčinou týchto bolestí je hyperventilácia – rýchle, plytké dýchanie- vedúce k zúženiu ciev, čo potom spúšťa reakčné rozširovanie ciev s výsledkom migrény a bolesti hlavy. 2


Prečo pociťujete pulzujúcu bolesť hlavy, keď cvičíte?


Tieto bolesti hlavy sú zvyčajne opisované ako pulzujúca bolesť v jednej strane hlavy a trvajú 4-6 hodín. Typicky sa objavujú pri aeróbnych aktivitách a sú častejšie v teplom počasí. 6


Kým spúšťacie potraviny, ako je červené víno či čokoláda a iné, môžu prispievať k týmto bolestiam, atléti môžu mať dodatočné predispozičné okolnosti, ako je dehydratácia, nízka hladina cukru a prehrievanie. Rozcvička môže byť prevenciou proti tomuto typu migrény. A keďže tieto bolesti hlavy zvyčajne začínajú po cvičení, predĺženie vychladzovania a upokojovania sa po cvičení môže takisto pomôcť.

 Prečo pociťujete pulzujúcu bolesť hlavy, keď cvičíte?


Čo si z toho vziať?

Keďže neexistuje žiadna kúra proti týmto bolestiam hlavy, kvalitná rozcvička a nesteroidné antiflogistikum (NSAID) pred tréningom môže minimalizovať symptómy. Ak pociťujete chronické bolesti hlavy, hlavne vám odporúčame zájsť za lekárom. 

 

Zdroje:

1 Rasmussen, B. K., & Olesen, J. (1992). Symptomatic and nonsymptomatic headaches in a general population. Dostupné v: Neurology, 1225-1225.

2 Mauskop, A., & Leybel, B. (1998). Dostupné online: Headache in Sports.

3 MacDougall, J. D., Tuxen, D. S. D. G., Sale, D. G., Moroz, J. R., & Sutton, J. R. (1985). Arterial blood pressure response to heavy resistance exercise. Dostupné v: Journal of Applied Physiology, 785-790.

4 Queiroz, L. P. (2001). Symptoms and therapies: exertional and sexual headaches. Dostupné v: Current Pain and Headache Reports, 275-278.

5 Diamond, S. (1982). Dostupné v: Headache: The Journal of Head and Face Pain, 96-98.

6 McCrory, P. (2000). Headaches and exercise. Dostupné v: Sports Medicine, 221-229.